Aylar: Mart 2013

Bu husus aşk için hayli denenmiş, istenen sonuca ulaşılmıştır. Ayet-i celile şudur: İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti kânet lehüm cennâtül firdevsi nüzülâ* Hâlidîne fîhâ lâ yebğûne anhâ hıvelâ* Kul lev…

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır

Uzakta olan birine kavuşmak, ayrıldığınız bir kimse ile yeniden birleşmek kavuşmak maksadıyla hazırlanır. Bismillahirahmanirahim Ya men lâ ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menlâ yeblûğu kudretühü ferric anni.

Kavuşma Büyüsü Nasıl Yapılır

Önce niyet edin. Sonra aşağıdaki salâvat’ı 11 kere okuyun. Salâvat okunduktan sonra 21 kere Cuma suresi tek oturuşta okuyarak bitirilir. Son olarak tekrar yukarıdaki salâvat 11 kere okunur. Uygulama İslami…

Kısmet Açma Büyüsü Nasıl Yapılır

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır

Bir kimse eşine, sevdiğine, aile efradına sözünü dinletebilmek ve onların gönüllerine taht kurmak ve kendisine şefkat, merhamet ve yumuşak kalpli olmalarını sağlamak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler her gün düzenli…

Söz Geçirme Büyüsü Nasıl Yapılır

Bu tertip üzere haftada bir defa hatim yapıldığı zaman, her surenin sonunda şu duanın okunması, bir kimseyi kendine bağlama amacına ulaşmak için tavsiye olunmuştur: Allâhümme lekel hamdü ve ileykel müştekâ…

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır

Güzellik Büyüsü Nasıl Yapılır

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır